SOĽ NAD ZLATO

Určite ste si mnohí povedali, prečo je cena soľných produktov, tak vysoká?

Soľ z Ninu je dar slnka, mora a vetra a v neposlednom rade ľudskej práce,

ku ktorej obyvatelia Ninu pristupujú s láskou a rešpektom voči prírode a tomuto prírodnému bohatstvu.

Príprava soľných polí, v súčasnej dobe je to okolo 55 hektárov, a zabehnutie systému zberu a produkcie morskej soli trvá minimálne 15 rokov. Až po takomto čase začne okruh odparovacích a kryštalických nádrží fungovať spoľahlivo a produkovať čistú a bielučkú soľ.

Prečo tak dlho?

Kvalita soli aj v našej pretechnizovanej dobe, v ktorej technika zvládne takmer všetko, závisí od počasia.

Salina je rozdelená na tri časti. V každej sa odparuje voda, koncentrácia soli v nádržiach sa teda zvyšuje.

Salina vznikla pod pohorím Velebit, z ktorého postupne rieky a potoky naplavovali bahno, ktoré teraz tvorí dno odparovacích nádrží. Celá salina leží pod úrovňou hladiny mora. Systém hrádzí a priepustov vháňa v jarných mesiacoch za prílivu do prvej časti nádrží morskú vodu.

Po desiatich dňoch sa časť vody odparí a koncentrácia soli vo zvyšnej vode stúpne. Ľudia potom otvoria priepusty, aby voda pretiekla do nádrží v druhej časti saliny, kde odparovanie pokračuje a koncentrácia soli vo vode naďalej stúpa. To isté sa deje v tretej časti. Tam roztok postupne kryštalizuje. Koncentrácia soli v Jadranskom mori je 35 až 38 gramov na liter. Slaný roztok, z ktorého zberajú najkvalitnejšiu soľ,  obsahuje až 280 gramov soli na liter a ďalšie dôležité minerály. Na soľ obyčajnej kvality stačí salinita 97 gramov na liter.

Filtrovaná riasou

Soľ zo salín v Nine netreba prať ani bieliť. Kryštály sú prirodzene biele vďaka malému zázraku. Ide o zvláštnu riasu, schopnú prežiť len na riečnom bahne; v salinách s pieskovým dnom ju nemajú.

Riasa slúži ako prirodzený filter medzi bahnom na dne nádrží a kryštálmi soli, ktoré sa na dne usádzajú. 

Narastú na hrúbku jedného centimetra.

Je dosť tvrdá na to, aby udržala dospelého človeka. Soľ sa usádza na tejto „kôrke“ na dne nádrží a nezmieša sa s bahnom. Pozor! Nesprávna údržba ju môže zabiť! Potrebuje vodu slanšiu, než je tá morská. Morská voda má takú nízku koncentráciu soli, že v nej riasa neprežije. Ak o ňu soľní majstri v niektorej z nádrží prídu, jej vypestovanie trvá dva-tri roky. Kolobeh prác v Nine sa nikdy nezastavuje. V zime treba opravovať hrádze a nádrže a pestovať riasu; kvalita soli závisí od dobrej prípravy. V apríli môžu soľní robotníci začať s napĺňaním nádrží.

Všetkými tromi odparovacími časťami a kryštalickými nádržami prejde slaná voda približne za šesť týždňov. Všetko závisí od počasia. Kvalitná soľ si žiada veľa slnka a vetra.

 

Soľ je stále čistým darom prírody

Keď je slnka menej, koncentrácia soli v tekutine je nižšia.

Slaný roztok sa nesmie zmiešať s dažďovou vodou. V nádržiach sa však sladká voda drží na povrchu. Treba ju jednoducho odstrániť. Lopatami!!

 

Kvet soli 

No a tá najkvalitnejšia soľ - 

KVET SOLI

 

sa za ideálnych podmienok tvorí ako tenká kôrka na povrchu nádrží. Má zvláštnu vlastnosť: na tanieri sa roztopí. Na dochucovanie jedál v priebehu varenia je príliš drahá. Slúži skôr na záverečnú dekoráciu jedla, ktoré ozdobí a po chvíli sa prirodzene roztopí a jedlo ochutí. Zber kvetu soli je pre zberačov veľmi náročný. Zbiera sa za ideálnych poveternostných podmienok buď skoro ráno alebo neskoro večer špeciálnymi sitkami.

Verím, že po prečítaní tohto článku sa aj Vy budete inou optikou pozerať na toto „biele zlato z Ninu“.